Archiv článků

Informace č.: 47 - 2014 (návrh nařízení vlády - minimální mzda)

21.06.2014 19:20
  Vážení přátelé, v příloze Vám posílám návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Asi víte z médií, že vláda se rozhodla zvýšit minimální mzdu z 8500,- korun na 9000,- korun měsíčně. Bohužel, připravené nařízení vlády nezvyšuje...

Informace č.: 46 - 2014 (Reakce na článek JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc.)

21.06.2014 19:19
  Vážení přátelé, dovoluji si Vám poslat odkaz na diskuzi, která probíhá nad článkem pana JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., který jsem Vám poslal včerejšího dne v informaci č. 45. Jak jsem z diskuze zjistil, pan doktor zveřejnil tento článek již jednou, a to v roce 1986. Dnes...

Informace č.: 45 - 2014 (článek o dětech s vývojovými vadami)

21.06.2014 19:18
  Vážení přátelé, v příloze Vám posílám článek JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., který byl zveřejněn v časopise zdravotnického práva a bioetiky, který vydává Ústav státu a práva AV ČR. Článek je zaměřen na právní a etické problémy, spojené s narozením těžce malformovaného...

Informace č.: 44 - 2014 (novela zákona o zaměstnanosti)

21.06.2014 19:17
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Cílem návrhu je sjednotit přístup podpory v nezaměstnanosti a další úpravy.  Vzhledem k tomu, že připomínky musíme odevzdat na začátku příštího týdne, prosím...

Informace č.: 43 - 2014 (sociální šetření + odebírání průkazů OZP)

21.06.2014 19:16
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posílám souhrnný materiál připomínek k sociálnímu šetření pro účely posuzování nároku na příspěvek na péči. Tyto připomínky poslaly jednotlivé organizace, které se účastní jednání o novele normativní instrukce č. 19/2013, která je závazná pro...

Informace č.: 40 - 2014 (jednání s Radou Asociace krajů ČR)

21.06.2014 19:15
  Vážení přátelé, včera se uskutečnilo setkání vedení NRZP ČR ve složení V. Krása, J. Morávek a J. Uherka s Radou Asociace krajů ČR (AK ČR) v Pardubicích. Toto pravidelné setkání vyplývá z uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a NRZP ČR, které bylo podepsáno...

Informace č.: 39 - 2014 (Monitoring Úmluvy + připomínky k novele vyhlášky 388/2011 Sb.)

21.06.2014 19:14
  Vážení přátelé, ve čtvrtek se uskutečnilo další jednání pracovní skupiny pro přípravu monitorovacího mechanismu Monitoringu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Práce byla zakončena souhlasem všech subjektů nad změnou zákona o veřejném ochránci práv. Tato změna zákona by měla...

Informace č.: 38 - 2014 (prohlášení SONS)

21.06.2014 17:17
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posílám na vědomí Prohlášení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR k nálezu Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti nevidomého páru, který podepsal úvěrovou smlouvu, jejíž obsah neznal. Ústavní soud rozhodl, že úvěrová smlouva na...

Informace č.: 42 - 2014 (společné stanovisko+jednání s předsedou vlády)

21.06.2014 17:04
Vážení přátelé, dnes na mimořádné tiskové konferenci podepsali zástupci Svazu měst a obcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a NRZP ČR společné stanovisko k návrhu na převod inspekce kvality služeb z Úřadu práce na krajskou úroveň, které Vám v příloze posílám. Tento...

Informace č.: 37 - 2014 (zákon o sociálních službách + dotazník o dopravě)

21.05.2014 01:55
  Vážení přátelé, v příloze Vám posílám návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento návrh zákona je zaměřen pouze na změnu financování sociálních služeb v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje. Návrh současně nově definuje Krajské...
Záznamy: 411 - 420 ze 536
<< 40 | 41 | 42 | 43 | 44 >>

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist