Archiv článků

Informace č.: 74 - 2016 (minimální mzda příjemců invalidních důchodů)

03.08.2016 04:27
  Vážení přátelé, v příloze Vám posílám dopis předsedovi vlády panu Bohuslavu Sobotkovi a dalším představitelům vlády ve věci minimální mzdy pro příjemce invalidních důchodů.  Paní ministryně Michaela Marksová veřejně sdělila, že ustupuje od slibu, který jsme dostali od předsedy...

Informace č.: 73 - 2016 (vyhlášení Ceny za publicistické práce a fotografické soutěže)

27.07.2016 22:01
  Vážení přátelé, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlašuje každý rok cenu VVZPO za publicistické práce na téma zdravotní postižení, a to ve třech kategoriích, a to televizní pořady, rozhlasové pořady a v kategorii tištěných prací. Ve všech třech kategoriích mohou být...

Informace č.: 71 - 2016 (konzultace strategického dokumentu Česká republika 2030)

27.07.2016 22:00
  Vážení přátelé,  posílám Vám odkaz www.databaze-strategie.cz/CR2030-pripominkovani na elektronickou konzultaci strategického dokumentu Česká republika 2030.  Do 26. 8. 2016 může kdokoliv připomínkovat tento strategický dokument. NRZP ČR bude pravděpodobně předkládat vlastní...

Informace č.: 72 - 2016 (novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

27.07.2016 22:00
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posílám novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  Před časem jsem Vám poslal návrh novely vyhlášky k připomínkám a NRZP ČR navrhla do vyhlášky mnoho Vašich i vlastních připomínek....

Informace č.: 70 - 2016 (postup při péči o osobu blízkou)

25.07.2016 09:27
  Vážení přátelé,  posílám Vám odkaz https://www.mpsv.cz/files/clanky/27332/TZ_pece_o_blizke_2016_18062016.pdf na tiskovou zprávu České správy sociálního zabezpečení, ve které je popsáno, jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou započítat pro důchodové účely.  Zároveň...

Informace č.: 69 - 2016 (Postup při zvýšení PnP o 10 %)

25.07.2016 09:26
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posílám velmi důležitou informaci o tom, jak bude probíhat administrace zvýšení příspěvku na péči, která je platná od 1. srpna 2016.  Dále v informaci najdete, jak bude postupováno při posuzování nároku na příspěvek na péči u žadatelů...

Informace č.: 68 - 2016 ( Konzultace k přípravě pro ratifikaci a následnou implementaci Marrákešské smlouvy)

25.07.2016 09:24
  Vážení přátelé,  Ministerstvo kultury se na nás obrátilo se žádostí o konzultaci v rámci přípravy implementace a ratifikace Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení.  V příloze...

Informace č.: 67 - 2016 (Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné telefonní linky - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE)

25.07.2016 09:23
  Vážení přátelé, protože naše informace č. 65/2016 o tarifech O2 vzbudila Vaší velkou pozornost a někdy i nepochopení, posíláme Vám doplňující informace.  Především zdůrazňujeme, že ty nejvyšší slevy jsou poskytovány pouze dlouhodobým klientům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P nebo...

Informace č.: 65 - 2016 (Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné telefonní linky)

13.07.2016 11:17
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posíláme vysvětlení k modernizaci tarifů pevných telefonních linek u O2 v souvislosti s přechodem původních klientů, držitelů průkazů ZTP, ZTP/P na nový tarif „Volání Svět“, kterou vypracovalo naše legislativní oddělení, konkrétně pan...

Informace č.: 66 - 2016 (Dotazník o přeshraniční zdravotní péči + zadávání listin do Sbírky listin)

13.07.2016 11:15
  Vážení přátelé,  prosíme Vás o vyplnění online dotazníku týkajícího se o přeshraniční zdravotní péče, který naleznete na webové stránce: https://www.surveymonkey.com/r/PreshranicniZdravotniPece. Tento dotazník vznikl společným úsilím Mezinárodní Federace SBH (IF), Evropského fóra osob...
Záznamy: 171 - 180 ze 552
<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist