Archiv článků

Informace č.: 31 - 2016 (zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele OZP)

04.04.2016 23:19
  Vážení přátelé, 31. března 2016 vyšel ve Sbírce zákonů zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí tohoto zákona je také novela zákona č. 435/2004 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti. Je to onen...

Informace č.: 30- 2016 (Předávání cen MOSTY za rok 2015)

03.04.2016 17:47
  Vážení přátelé, ve čtvrtek 24. 3. 2016 se uskutečnilo slavnostní předávání cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR MOSTY za rok 2015. Předávání se uskutečnilo v prostorách Hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Hosty předávání byli patronka ceny MOSTY paní velvyslankyně...

Informace č.: 29 - 2016 (Varování před zneužitím euroklíče)

23.03.2016 17:52
  Vážení přátelé, byli jsme varováni, že firma Groziskon s.r.o. obchází byty, kde bydlí osoby se zdravotním postižením nebo senioři a nabízí jim výměnu zámkové vložky u vstupních dveří. Firma Groziskon s. r. o. jejímž jednatelem je Pan Martin Pšenička, zneužil letáků na euroklíč a snaží se...

Informace č.: 28 - 2016 (povinnosti spolků a dalších NNO)

21.03.2016 17:28
  Vážení přátelé,  pod tímto textem Vám posíláme velmi důležitou informaci, která se týká povinnosti spolků zakládat některé listiny do Rejstříku spolků. Obdobná situace se týká i ústavů a veřejně prospěšných institucí. Součástí materiálu je také informace o správních poplatcích spolků,...

Informace č.: 27 - 2016 (Senát neschválil náš zákon - zrušení soudního přezkumu)

18.03.2016 18:11
  Vážení přátelé, Senát včera projednával návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon již projednala Poslanecká sněmovna a hned v prvním čtení jej schválila. Jedná se o novelu, kterou na náš podnět podal...

Informace č.: 26 - 2016 (Stanovisko NRZP k Analýze dopadů zákona č. 329/2011 Sb., )

18.03.2016 18:10
  Vážení přátelé, v příloze Vám posílám Stanovisko NRZP ČR k Analýze dopadů zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, o kterou nás požádalo MPSV ČR. Materiál vypracovala komise NRZP ČR pro sociální politiku. Posíláme Vám materiál jako informaci a nikoliv jako...

Informace č.: 25 - 2016 (novela zákona o sociálních službách)

18.03.2016 18:09
  Vážení přátelé, v úterý 8. 3. 2016 projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních, a to od 1. 8. 2016. Proti zvýšení příspěvku na péči nezazněl v rozpravě žádný...

Informace č.: 24 - 2016 (zvýšení částek pro zaměstnavatele OZP)

07.03.2016 23:52
  Vážení přátelé, Senát v minulém týdnu schválil novelu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích, senátní tisk č. 191. Tato novela zákona mimo jiné také obsahovala změnu zákona č. 435/2004 Sb., o...

Informace č.: 23 - 2016 (Pomáhej pohybem)

05.03.2016 04:16
  Vážení přátelé, dnes se na vás obracíme se žádostí o spolupráci a pomoc. NRZ ČR již 13 let oceňuje osobnosti a subjekty, které významným způsobem přispívají ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. Za tímto účelem vyhlašujeme a udílíme ceny MOSTY, které se letos rozdávají...

Informace č.: 22 - 2016 (Prohlášení NRZP ČR k inkluzivnímu vzdělávání)

05.03.2016 04:14
  Vážení přátelé, v příloze Vám posílám prohlášení NRZP ČR k současné veřejné diskusi k podobě tzv. Společného (dříve též integrovaného či inkluzivního) vzdělávání v České republice. NRZP ČR se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním...
Záznamy: 251 - 260 ze 587
<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist