Zrušení vyhlášky č.182/1991

 ZÁKON č.239/2011 ze dne 13. října 2011o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů sb0115-2011.pdf (640 kB)

Jak se budou poskytovat dávky osobám se zdravotním postižením www.helpnet.cz/aktualne/50434-3

 

 MPSV k poskytování dávek se zdravotním postiženímKomentar 1-2011.pdf (541,4 kB)

VYHLÁŠKA č.388/2011Sb. O poskytování kompenzačních pomůceksb0136-2011.pdf (1,2 MB)

např úprava auta,bytu,asistenční pes apod.

 

PARKOVACÍ PRŮKAZ

parkovací průkaz.pdf (170,8 kB)

parkovací průkaz (vzor) .pdf (230,9 kB)

 

   zakon-366_2011-zmeny-zakona-108_2006-o-socialnich-sluzbach.pdf (340,2 kB)

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA ZÁKONA 366  č.391-           sb0136-2011.pdf (1,2 MB)

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

24.01.2010 16:06
Novela zákona o silničním provozu, účinná od 1. července 2010 NOVINKY V POVINNÉ VÝBAVĚ VOZIDLA              PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA 361/2000 Sb. z r.2007   NOVELA ZÁKONA 361/2000 Sb.   Úplné znění § 22 zákona o přestupcích...

Zákony ČR

24.01.2010 16:04
nový občanský zákoník ÚPLNÁ ZNĚNÍ ZÁKONŮ ČR online https://www.zakonycr.cz/    Zn�n� platn� od 31.12.2009 � 258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník � 513/1991 Sb. Obchodní zákoník � 099/1963 Sb. Občanský soudní řád � 040/1964 Sb. Občanský zákoník �...

Změna zákona o důchodovém pojištění

24.01.2010 16:01
ZMĚNA ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1.1.2010 04.12.2009 14:02 zákon 306/2008Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé...

Změna vyhlášky č.182/1991 o sociálních službách

24.01.2010 15:58
 ke ztažení   na str.53  sb144-09.pdf (3...

Přírůčka nezaměstnaného v roce 2010

24.01.2010 15:48
    přírůčka nezaměstnaného.pdf (168,4 kB)Lidé bez práce mohou využít historicky první Příručku nezaměstnaného v roce 2010    
<< 1 | 2

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

NOVELIZACE ZÁKONA č.48/1997- ZÁKON č.369 ze 6.11.2011sb016-97.pdf (464,7 kB)   púvodní znění

novelizacesb0129-2011.pdf (2,2 MB)

 

 


Instrukce č. 5/2015 MPSV ČR,

kterou se řídí postup při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Instrukce platí od 1. 8. 2015. Instrukce upravuje způsob a průběh sociálního šetření u osoby, která žádá o příspěvek na péči či změnu výše již pobíraného příspěvku. Instrukce obsahuje způsob sociálního šetření včetně obsahu písemného záznamu ze sociálního šetření, který je předáván Okresním správám sociálního zabezpečení, jako jeden z podkladů pro posouzení závislosti a jejího stupně. 

Vážení přátelé, dále Vám v příloze posílám Instrukci č. 6/2015, která upravuje postup při vykonávání sociálního šetření v rámci zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Instrukce upravuje postup při vykonávání sociálního šetření, a to především v souvislosti s žádostmi o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Tyto Instrukce byly konzultovány s organizacemi se zdravotním postižením, včetně NRZP ČR, v loňském roce.

NOVINKA-ŽÁDOST O POBYT V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU SCHVALUJE NOVĚ OD 1.4.2012 REVIZNÍ LÉKAŘ.ŽÁDOST ZPRACOVÁVÁ PRAKTICKÝ LÉKAŘ PROZATÍMNĚ NA FORMULÁŘI_NÁVRH NA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNĚ.Během roku se počítá,že bude centrálně vytvořen nový formulář.

zákon č.369/2011/Sb(novelizace zákona č.48/1997)

122. V § 33 odstavec 1 zní:
„(1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační
péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného
procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař
a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační
péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny
lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař
při hospitalizaci;

 

Formuláře ke ztažení Navrh-VZP-19_dosp_doc.doc (142,5 kB)

Blog

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky(motorového vozidla)dle zákona č.239/2011Sb.

03.01.2012 01:33
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku(na pořízení motorového vozidla).doc (37,5 kB) úpravy_vozidel_invalidé.pdf (956,6 kB)

Nárok na sanitu

07.12.2011 17:31
doprava do zdravotnického zařízení a náhrada cestovních nákladů je i nadále blíže vymezena v § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela tohoto zákona pod č. 369/2011 Sb. již vyšla ve sbírce zákonů. V uvedeném paragrafu neproběhly žádné výraznější změny. Odst. 1 § 36 zní...

ZMĚNA ZÁKONA O POJIŠTĚNÍ K 1.1.2010

24.01.2010 03:26
HLAVNÍ OBSAH Vzhledem k nahrazení pojmu “plný invalidní důchod” pojmem “invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně”, resp. pojmu “částečný invalidní důchod” pojmem “invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně” v zákoně o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), se v tomto...

CO SI MŮŽE DOVOLIT MĚSTSKÝ STRÁŽNÍK

24.01.2010 03:22
Co si může dovolit městský strážník

HLAVNÍ ZMĚNY V POVINÉ VÝBAVĚ MOTOROVÝCH PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL VOZDEL

24.01.2010 03:09
   https://www.novapravidla.cz/ Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR, lze shrnout následovně: 1. Změny v povinnosti mít ve vozidle rezervní pneumatiku (od 15. září 2009) Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky,...

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist