CHOTĚBOŘ

-fotografie z pobytu v r.2009-2012

vybrané zvukové nahrávky s podvečerního posezení při pobytu v Chotěboři 2009

LETOS/2014/ BOHUŽEL ODEŠLA BOŽENKA NEPOVÍMOVÁ.VZPOMEŇTE KDO JSTE JI ZNALI !
paní Boženka vzpomíná(2010).amr (1,3 MB)
říkanka (2010).amr (62,1 kB)
jak invalida tančí(2010).amr (1,6 MB)

Slavko_1.vtip_2012.amr (23,8 kB)
Slavko_2.vtip_2012.amr (35,7 kB)
Slavko_3.vtip_2012.amr (2,9 kB)
 

Nahrávky jsou hůře slyšitelné protože jsou pořizovány v prostorné hale.Vhodné spíše pro zasvěcené.

Spolehlivě přehraje Quick time player

                                        

Download the free QuickTime Player 7.71.80.42

 

Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové  je odborný léčebný ústav zaměřený na léčení pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu (CMP). Jedná se o specializované nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1964. Byla zde realizována a v praxi ověřena nová rehabilitační metoda profesora Kabáta. Takto vzniklo ojedinělé specializované zdravotnické zařízení, které postupně rozvíjelo další nové metody a dosáhlo vysoké úrovně léčby těchto pacientů. Předmětem jeho činnosti je ambulantní diagnostická a léčebná činnost neurologická, ambulantní léčebná činnost interní, ambulantní léčebná činnost rehabilitační a lůžková léčebná činnost rehabilitační a neurologická.
Zařízení věnuje velkou péči kvalitě a odbornosti zaměstnanců. Všechny provozované odbornosti jsou obsazené lékaři s atestací druhého stupně. Mimo lékařské profese zdravotnické zařízení zaměstnává logopeda, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, všeobecné sestry a nižší zdravotnický personál. Celkem 43 zaměstnanců. Rehabilitační ústav disponuje 40 lůžky následné péče. 

Zdravotnické zařízení léčí pacienty především ze spádové oblasti kraje Vysočina. Kapacita ústavu je dále doplňována o pacienty z jiných krajů.
Nejužší spolupráce je navázána s Nemocnicí Havlíčkův Brod, protože je nejbližší a umožňuje rychlé řešení akutních případů.

 

https://www.rehustav.cz/

 

Fotogalerie: Re ústav CHOTĚBOŘ