1.Příspěvek-příspěvek na péči

29.12.2009 01:52

Z článků uvedených na tomto webu  jsem se dozvěděl o možnosti získání příspěvku na péči pro pacienty po mozkové příhodě. Chci zde popsat své zkušenosti při vyřizování příspěvku pro ty, kteří ještě žádost z pohodlnosti nebo neznalosti nepodali. Začátkem srpna jsem navštívil odbor sociálních věcí a zdravotnictví na městském úřadě příslušném pro mé bydliště.Měl jsem z počátku určité obavy z jednání se státními úředníky po mých dřívějších zkušenostech. Mile jsem byl překvapen ochotou a profesionálním přístupem úřednic s  nimiž jsem jednal, sepsaly se mnou žádost,kterou jsem nakonec jen podepsal.a vysvětlili mi další postup kdy po telefonické dohodě mne navštíví u mne doma a provedou šetření v místě mého trvalého bydliště. Zhruba po týdnu jsme se telefonicky dohodli na návštěvě. Po příjezdu dvou úřednic, které po obhlédnutí podmínek v domě a bytě mi kladli různé otázky týkající se mého zdravotního stavu a schopností vykonávat samostatně nebo s pomocí různé úkony  nezbytné pro zajištění běžného života v oblasti osobní  hygieny ,oblékání,nákupu a přípravy stravy a péče o čistotu a úklid domácího prostředí. Po asi půlhodinovém rozhovoru mě byl vysvětlen další postup.Úřednice po návratu na pracoviště dokončí moji žádost a odešlou na okresní správu OSSZ kde posudkový lékař si vyžádá stanovisko od mého obvodního lékaře a neurologa  o mém zdravotním stavu a na základě posouzení všech materiálů rozhodne o mé žadosti . O jeho rozhodnutí budu neprodleně informován odborem sociálních věcí a zdravotnictví.V polovině září jsem obdržel  doporučený dopis,ve kterém mi bylo oznámeno, rozhodnutí posudkového lékaře OSSZ jimž jsem byl uznán za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II.- středně těžká závislost a byl mi přiznán příspěvek na péči ve výši 4.000,- Kč. Celou záležitost jsem vyřídil během měsíce a půl a jedné návštěvy na městském úřadě.

Miloš

 

Poznámky administrátora

S výše uvedeným příspěvkem souhlasím.Jedná se o reálný postup a ujištění,že nemá cenu se čehokoli obávat.Myslím,že každý uchazeč o příspěvek na péči by se mněl seznámit sám,či prostřednictvím svých blízkých s Vyhláškou182/1991Sb.,průvodcem zákonem o sociálních službách a změnou zákona zák.206/2009 Sb.uvedenými v DŮLEŽITÝCH ODKAZECH V MENU tohoto webu.

Z vlastní zkušenosti a zkušeností známých si myslím,že hlavně záleží na jednání se sociální pracovnicí,kde je třeba vystupovat tak,aby  se reálně ukázala závažnost postižení,

neříkat,že jsem samostatný v něčem,kde potřebuji pomoc druhého,či nejsem plnohodnotně úkon provést( osobní zkušenost i kamarádova,kdy došlo ke snížení stupně závislosti při následné návštěvě sociální pracovnice.Mnohdy nestačí jen ukázat,že končetina neprovádí základní funkci(viditelně třeba nepohyblivá),je nutno slovně okomentovat závislost či neschopnost.První setkání se  soc.pracovnicemi bývají liberálnější, v případě druhé návštěvy jsem nabyl dojmu,že účelem návštěvy bylo snížení příspěvku.

V žádném případě nechci znevažovat jejich činnost,ale je třeba si dávat větší pozor na to co říkám.např.když se myji jednou rukou, nejsem schopen se nikdy umýt plnohodnotně-jsem schopen jen částečně,či s pomocí.

Dojdu-li si do obchodu 50 m sám s tím,že se třesu strachy,že upadnu, platí to co u mytí apod. např.když mám epilepsii(toho si soc.pracovnice ještě nikdy nevšimli,proto,že není vidět).

Neméně důležitá   je též lékařská zpráva,vyjádření obvod. a odborného lékaře.vždy je lépe mít více lékařských zpráv.

 

 

 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist