19.příspěvek,jak to u nás funguje,spíš nefunguje

06.02.2018 17:03

Dobrý den. Píši Vám, jak může celý život pracující člověk v našem státě dopadnout.Před mými zdravotními potížemi, které mě postihly, jsem 5 let pracoval jako učitel ZDŠ v Chebu.Již od roku 2011 jsem řešil obtíže s levým kolenem (doporučena TEP). V roce 2014 mě postihly celodenní extrémní bolesti celého těla, které jsem řešil na revmatologii v Chebu, až po mnoha vyšetřeních mi byla diagnostikována Akromegálie (+ ve škole přechozená embolie plic) . Akromegálie - jedná se o velmi vzácné onemocnění, které způsobí změny navenek a v mém případě, hlavně uvnitř těla. Nádor na hypofýze způsoboval tvorbu nadměrného množství růstového hormonu, čímž docházelo k růstu orgánů,kloubů,k artritidě v celém pohybovém ústrojí,poruše štítné žlázy. Tento nezhoubný nádor mi byl úspěšně odoperován, ale do jeho odstranění způsobil vážné a neodstranitelné následky. Kromě poškozených kloubů mám degenerativně těžké stenozy na 4 místech na páteři. Ani v roce 2015 a poté 2O17 mi neurochirurgie ÚVN Praha neprovedla operaci krční ani bederní páteře z důvodu nebezpečí zákroku (možnost ochrnutí) a dále toho,že bych se operací nezbavil bolestí, které mě trápí již více jak 3 roky.Vzhledem k extrémním bolestem v celém těle, navštěvuji Centrum bolesti v Nemocnici Sokolov třetím rokem, vyzkoušeli tam lékaři opakované opichy páteře, užívám celou dobu opiáty a nyní v dávkách, které nahrazují morfium.Trošku mé bolesti snižují. Nyní bych Vás rád seznámil s mými zkušenostmi s lékaři posudkovými.V prosinci 2015 mě lékař posudkové služby Cheb, MUDr. Bauer po posouzení všech lékařských zpráv po 5-ti minutách komise vyhodil.Ten samý lékař v únoru 2016 mě při další komisi chtěl opět vyhodit. Jeho arogantní jednání jsem opětoval fakty, které ho, z mnou předložených stejných lék. zpráv nezajímaly, ale nakonec rozhodl, že mi bude přiznám invalidní důchod 1.stupně. Poté dodal, ať ve škole neučím tedy tělesnou výchovu (protože jsem byl veden 1 rok u Úřadu práce v Chebu, musel jsem požádat o posouzení mého zdravotního stavu, jenže já už jsem neučil, nebotˇ mi v červnu 2015 skončila smlouva na dobu určitou). Proti rozhodnutí o invaliditě jsem se okamžitě odvolal k MPSV Plzeň.V květnu 2016 MUDr.Matějíčková mi,dle jejího posouzení potvrdila 1.stupeň invalidity, ale mé postižení ohodnotila o 10 % více než v Chebu.Opět jsem se odvolal, protože v mém stavu bych žádnou práci dělat nemohl.V červnu 2016 komise 3 lékařek MPSV Plzeň provedla posouzení mého postižení a to tak,že pouze lékařka ortopedka MUDr. Šimáčková, mě začala ve stoje ohýbat, v leže mi lámala kolena ( už jsou obě na TEP), kyčle atd.,vůbec nevnímala mé nářky a opakovaná upozornění, že mám na 4 místech poškozenou páteř. Jen škoda,že jsem si tuto komisi nenahrál, podal bych trestní oznámení, protože dle neurochirurga ÚVN Praha, MUDr. Masopusta, mi stačí jeden špatný pohyb a mohu ochrnout.Tato komise potvrdila 1. stupeň invalidity. Poslední možnou věc, tzn. podání žaloby na MPSV jsem využil. V lednu 2017, téměř ve stejném složení se stejnou ortopedkou v komisi MPSV Plzeň (poté co si předtím ode mě vyžádala vyšetření neurologem v Plzni Lochotín) rozhodla, že mi zpětně od února roku 2016 náleží invalidita 3. stupně!! Byl mi zpětně vyplacen rozdíl důchodů,ale já musel před tím zase vrátit všechny dávky v nezaměstnanosti! Takže invalidní důchod jsem řešil více jak rok. Letos mi v prosinci končí, můj stav se nezlepšil, ale spíše ještě zhoršil. Na TEP kolen jsem už letos 2x mohl jít, jenže vím,že bych nesnesl a nevydržel bolesti páteře a svalů,které mě provázejí na normálním lůžku, nebo pak při rehabilitaci po operaci a riskovat jeden špatný pohyb. 
Ihned poté, co jsem obdržel Rozhodnutí soudu Plzeň v únoru 2016, jsem zažádal Úřad práce v Chebu o ZTP, přitom jsem předložil dokumenty - posudek MPSV a Rozsudek soudu Plzeň. Velmi namyšlený úředník Bc. jméno neuvedu ( už tam nepracuje, bylo na něj více stížností) mi sdělil, že tyto dokumenty ho nezajímají, že úřad práce má své předpisy. Ani ne po měsíci jsem obdržel Rozhodnutí, ve kterém mi Úřad práce přisoudil, na základě posudku jejich lékařů, průkaz TP natrvalo, což pro mě je tento průkaz k ničemu, když jezdím několikrát měsíčně po nemocnicích od Chebu,Sokolova,Plzně až do Prahy. Mimo Nemocnice Sokolov, kde se dá zaparkovat bez problému, ve shora dalších uvedených nemocnicích toto neplatí. Ujít několik set metrů, byl a je pro mě obrovský problém. Proti Rozhodnutí Úřadu práce jsem se ihned odvolal k MPSV. V říjnu mi komise lék.posudkové služby MPSV Plzeň ( mj. jejím členkou byl opět ortopedka MUDr.Šimáčková !!, a to pak, že je to úplně jiné než,když se jedná o inv.důchod ) mi přisoudila průkaz ZTP do roku 2022 ! Sláva vyhrál jsem po 8 měsících další kauzu. Jenže mezitím jsem utratil desítky tisíc za benzín,dálniční nálepky, za autobus či vlak. 
Po přiznání průkazu ZTP jsem požádal Úřad práce v Chebu o poskytnutí příspěvku na mobilitu, která mi byla ca. do 14 dní přiznána, Poté jsem v listopadu požádal o poskytnutí příspěvku na osobní vozidlo, na základě 2 posudků MPSV Plzeň, ve kterých je můj zdravotní stav popsán, jako těžké poškození pohybového systému a dolních končetin ( přesně to, co zákon vyžaduje při poskytnutí příspěvku). Má žádost byla Úřadem Cheb zamítnuta na základě posudku lékařky ortopedky, která se mnou nejednala a o stavu mé páteře a mého pohybového ústrojí neví nic. Takže jsem se opět odvolal k MPSV Plzeň, od které jsem v prosinci 2017 obdržel oznámení, že z kapacitních důvodů MPSV Plzeň, nedodrží zákonné lhůty k vyřízení mé záležitosti.Takže již 4. měsíc čekám na úřady. 
Vlastním vozidlo Fabia Kombi, rok výroby 2006, které zakoupil v roce 2012 použité, předtím jezdilo služebně pro České aerolinky. Protože musím vozidlo denně používat, pro rodinné potřeby a pro mé potřeby, nutných návštěv lékařských zařízení, požádal jsem o příspěvek. Už jednou jsem do ÚVN Praha z důvodu poruchy vozidla nedojel, jel jsem jen na kontrolu. Ale v případě, že ucítím brnění v prstech obou rukou, musím okamžitě jet do ÚVN Praha na operaci, abych neochrnul ( toto mi sdělili při mé hospitalizaci v lednu 2017 dva nerochirurgové jeden z nich, již zmíněný MUDr. V.Masopust, který mi odstranil v roce 2015 nádor hypofýzy). 
Takže nezbývá než čekat a doufat, že se špatně nehnu, nebo že mě nebudou brnět prsty na rukách a že v případě nutnosti, mé již poměrně staré auto do ÚVN Praha doveze.Nemám nikoho, kdo by mě odvezl, manželka řidičák nevlastní a našim dvěma adoptovaným dětem je teprve 17 let. Asi tak, že mě nic dalšího nepostihne smýšlejí i zodpovědní úředníci a lékaři MPSV. 
Kdybych si svůj současný zdravotní stav zavinil, vůbec bych se nedivil, že takto se mnou zodpovědní jednají. Celý život více jak 30 let jsem pracoval a sportoval. Mrzí a štve mě, že někdo kouří, nad míru pije, bere drogy, tedy zničí si své zdraví, a dostane hned invalidní důchod, ZTP a příspěvek na auto, takové případy ze svého okolí v Chebu znám. 
Napsal jsem toho až moc, ale ať se naši spoluobčané dozvídají o tom, jak to u nás funguje, spíše nefunguje. S pozdravem a vírou ve spravedlnost. 
Prosím Vás, aby si toto přečetl i pan Mgr. Krása. Děkuji. 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist