3.Příspěvek-zkušenosti z pobytu v Rehabilitačním ústavu v Chotěboři

29.12.2009 02:28

 

V případě 1. pobytu se jednalo o 8-10 týdnů,2.pobyt 5 týdnů a další pobyty po 4  týdnech. V případě ležících pacientů se jednalo o více než 3 lůžkové pokoje bez soc. zařízení. V REÚ je 40 lůžek.V současné době jsou tyto pokoje přestaveny do moderní podoby.Všude jsou zrekonstruovaná sociální zařízení.Je k disposici několik pokojů pro soběstačné pacienty  po dvou lůžkách se soc.zařízením.Nechodící pacienti jsou myti ve sprše péčí sester v určených termínech.Strava je zabezpečena pro nechodící přímo na pokoji,chodící se stravují ve společné jídelny poblíž pokojů.. Prostředí i strava jsou domácího charakteru..Kultura je zabezpečena   ve spolupráci s pracovištěm ergoterapie(sledování dokumentů.Půjčování knih.V ubytovacím prostoru je televizorna.Televize je i na jídelně a některých pokojích.Ve vestibulu se nachází nápojový automat(káva,kapucíno apod.Tento prostor nabízí místo pro vzájemnou komunikaci a posezení pacientů.Možnost příjemného posezení a procházek nabízí velký park u ústavu.

Nevýhody:není zde prodejní koutek s možností osvěžení či nabídky něčeho drobného k snědku..Toto zabezpečuje v blízkém sousedství benzínová stanice.Celkové positivum je domácí prostředí a milý personál.Vybavení tělocvičen se každým rokem vylepšuje.Rehabilitace jsou na velice dobré úrovni,uvážíme-li,že při první návštěvě mne vozily sestry na vozíku,při druhé jsem již chodil s vícebodou francouzskou holí a při dalších pobytech již jen s vycházkovou holí,dnes si donesu i kávu z automatu ke stolu v hale sám..Získal jsem větší soběstačnost a vytrvalost.Ubytování pro návštěvy je možné v hotelu na náměstí,či v penzionech v okolí rády doporučí zdrav.sestry.

Procházky do města jsou možné na povolenku pro lépe chodící pacienty.

Do RE ústavu se rád pokaždé vracím a pobyt zde beru vždy za jakousi malou dovolenou.

                                                                                                  Věrný  pacient

 

 

Něco o městě Chotěboři

Město vzniklo z původní osady na odbočce z Liběcké stezky (Žďár n.S. -Čáslav) na Havlíčkův Brod (tehdy Německý Brod). První dochovaná písemná zpráva z r. 1265 hovoří o zdejší těžbě stříbra (což potvrzuje dochovaný místní název Na stříbrném dolci i nedávná těžba uranové rudy). Chotěboř byla v té době jedním z hornických míst Smila z Lichtenburka. Na město byla Chotěboř povýšena v r. 1278. Královským městem se stala r. 1331 zásluhou Jana Lucemburského. Karel IV. dovolil město ohradit. To se poté stalo věnným městem českých královen.

Za husitských bouří v r. 1421 dobyl město táborský kněz Petr Hromádka z Jistebnice a stal se městským hejtmanem do doby, než proti němu vytáhlo panské vojsko. Tehdy došlo k tragedii: ačkoli se husité vzdali, nebyl jim dovolen odchod z města a na 300 zajatců bylo upáleno ve třech chotěbořských stodolách. Petr Hromádka byl popraven v Chrudimi. Za to se husité pomstili vypálením benediktinského kláštera v blízkém Vilémově.

Roku 1499 přešla Chotěboř do majetku mocného rodu Trčků z Lípy. Po Bílé hoře upadli Trčkové v nemilost a jejich majetek byl konfiskován. Císař Ferdinand II. věnoval Chotěboř Jaroslavu Sezimovi Rašínovi z Rýzmberka, jehož povýšil do šlechtického stavu. Poté střídalo město majitele. V místním zámku, který dal postavit na místě staré tvrze v létech 1701 - 1702 hrabě Kinský v barokním stylu, se vystřídala řada šlechtických rodů. Poslední z nich, Dobrzenští z Dobrzenic získali zámek v r. 1847 a v nedávné době jim byl vrácen.

Zámek byl postaven v letech 1701-1702 na místě původní tvrze ze 14. století, upraven byl v letech 1865 - 1870 a dále po požáru roku 1927. Čtyřkřídlý, patrový zámek, s mansardovou střechou a ploše členěnou fasádou. vybudoval hrabě Vilém Leopold Kinský. Sídlo italského typu obklopuje ústřední dvůr. V původním stavu se zachovala kaple Nejsvětější Trojice s bohatou štukovou výzdobou z poloviny 18. století Po vystřídání dalších majitelů zámku získal panství v roce 1836 pán Josef Dobrzenský z Dobrzenic sňatkem s Marií Wanczurovou z Řehnic, dědičkou vymírajícího starého českého rodu. Nádvoří zámku se uzamyká. Prohlídky začínají každou celou hodinu. Začátek poslední prohlídky je 1h před koncem provozní doby (dopoledne i odpoledne). Otevřeno denně mimo pondělí , vždy od 9 - 12 hodin a od 13 - 17 hodin. Fax: 569/ 62 62 76 Prohlídka trvá 60 minut, maximální počet osob ve skupině je 30 osob, vstupné činí 40 a 20 Kč

Stálá expozice Městského muzea Chotěboř je instalovaná v bývalých pěti hostinských pokojích chotěbořského zámku a v barokním sále.administrátor

Něco z hodnocení o rehabilitačním ústavu  z medií

Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové  je odborný léčebný ústav zaměřený na léčení pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu (CMP). Jedná se o specializované nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1964. Byla zde realizována a v praxi ověřena nová rehabilitační metoda profesora Kabáta. Takto vzniklo ojedinělé specializované zdravotnické zařízení, které postupně rozvíjelo další nové metody a dosáhlo vysoké úrovně léčby těchto pacientů. Předmětem jeho činnosti je ambulantní diagnostická a léčebná činnost neurologická, ambulantní léčebná činnost interní, ambulantní léčebná činnost rehabilitační a lůžková léčebná činnost rehabilitační a neurologická.
Zařízení věnuje velkou péči kvalitě a odbornosti zaměstnanců. Všechny provozované odbornosti jsou obsazené lékaři s atestací druhého stupně. Mimo lékařské profese zdravotnické zařízení zaměstnává logopeda, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, všeobecné sestry a nižší zdravotnický personál. Celkem 43 zaměstnanců. Rehabilitační ústav disponuje 40 lůžky následné péče. 

Zdravotnické zařízení léčí pacienty především ze spádové oblasti kraje Vysočina. Kapacita ústavu je dále doplňována o pacienty z jiných krajů.
Nejužší spolupráce je navázána s Nemocnicí Havlíčkův Brod, protože je nejbližší a umožňuje rychlé řešení akutních případů.

Od roku 2004 absolvuji každoročně rehabilitační,později rekondiční pobyt v tomto rehabilitačním ústavu.

 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist