důchody pro osoby pečující o osobu závislou

14.10.2010 15:31

Liga vozíčkářů-informační portál

 

Pojištění pečující osoby
Nárok na úhradu zdravotního pojištění vzniká podle zákona č. 48/1997, § 7, odst. 1, písm. g) a na sociální pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., § 5, odst. 1, písm. s).

 

Důchod pečujících osob
Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se novelizuje zákon o důchodovém pojištění, přináší od 1.7.2009 změnu v důchodech pečujících osob.
Na základě dané novely zákona se stanovuje částka, která bude navyšovat vyměřovací základ za příslušný rok a tím i zvyšovat celkovou částku důchodu.
Procentní výměra starobního či invalidního důchodu pojištěnce, který byl alespoň 15 let pečující osobou, se stanoví tak, že za jeho příjem před 1.1.2007 se považuje částka 96 000,- Kč, která se násobí přepočítacím koeficientem. Tento koeficient je stanovený jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za rok 2007. Netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok, úměrně tomu se snižuje vypočtená částka. Následně se daná částka přičte k ročnímu vyměřovacímu základu.
Za příjem po 31.12.2006 se bude považovat částka odpovídající příspěvku na péči osoby, o kterou pojištěnec pečoval. Úhrn těchto částek za kalendářní rok se přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stanovenému za daný kalendářní rok.
Zjednodušeně, komu byl současný důchod vypočítáván na základě příjmů získaných během péče o závislou osobu, ten má nárok na úpravu výše důchodu dle uvedených podmínek. O přepočet důchodu je nutné požádat na ČSSZ (adresa - Křížová 1292/25, Praha 5, 225 08).
Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že si necháte dobu péče (resp. výdělky z této doby) vyloučit, bude Vám doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist