Informace č.: 11 - 2016 (pozměňovací návrh k zákonu o sociálních službách + Burza práce OZP)

06.02.2016 23:20

 

Vážení přátelé,

dnes jsem jednal s předsedou Sociálního výboru Poslanecké sněmovny panem Jaroslavem Zavadilem o pozměňovacím návrhu k zákonu o sociálních službách, který se nyní projednává v Poslanecké sněmovně. Pozměňovací návrh se týká změny zákona o sociálních službách, která by umožnila posuzovat míru závislosti, to je stupeň příspěvku na péči již při pobytu občana v nemocničním zařízení, pokud by bylo zřejmé, že nemoc, úraz a podobně jsou takového charakteru, že po vyléčené zůstanou trvalé následky a závislost na pomoci druhé osoby. S tímto pozměňovacím návrhem jsme Vás již seznámili a podnět k němu nám dala naše členská organizace Česká asociace paraplegiků. Pan předseda výboru Jaroslav Zavadil považuje náš návrh za logický a bude jednat s MPSV ČR o případném legislativním upřesnění. Současně také jednáme s MPSV ČR kde je náš návrh již projednáván v odborných útvarech MPSV ČR. Tento návrh považujeme za velmi důležitý proto, že bude moci být přiznán příspěvek na péči v momentě, kdy občan opustí zdravotnické zařízení a bude potřebovat nezbytnou pomoc jiné osoby. Tím by se odstranil současný negativní stav, kdy se zahajuje jednání o přiznání příspěvku na péči až v době, kdy osoba se zdravotním postižením odchází do své domácnosti. Výbor pro sociální politiku by se měl tímto návrhem zabývat 18. 2. 2016. Jednáme s dalšími poslanci, tak, abychom pro tento návrh získali podporu. V příloze Vám posíláme celý pozměňovací návrh i se zdůvodněním a přivítali bychom, kdybyste oslovili poslance Výboru pro sociální politiku, aby tento návrh akceptovali. 

Vážení přátelé, v příloze Vám ještě posíláme pozvánku na 1. ročník burzy práce pro osoby se zdravotním postižením, který připravuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, kontaktní pracoviště Rokycany. Myslíme si, že takovéto burzy práce mohou být zajímavé pro mnoho lidí se zdravotním postižením. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist