Informace č.: 46 - 2016 (návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti)

19.05.2016 03:00

 

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o dlouho očekávanou normu, která již byla jednou projednávána  v roce 2014, ale návrh neprošel Legislativní radou vlády. Tudíž se jedná o přepracovaný návrh zákona. Status veřejné prospěšnosti nebude podmínkou pro poskytování prostředků z veřejných rozpočtů. Což byl základní problém předcházející legislativní úpravy. Cílem návrhu zákona je skrze zavedení soukromoprávního institutu statusu veřejné prospěšnosti zvýšit transparentnost a důvěryhodnost neziskového sektoru. Bude to jaká si záruka, že příslušná právnická osoba splňuje dostatečné podmínky, ohledně své činnosti, hospodaření, a že reálně slouží veřejně prospěšným účelům. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste Vaše případné připomínky poslali nejpozději do 25. 5. 2016 na adresu v.krasa@nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist