Informace č.: 5 - 2016 (zákon o sociálních pracovnících+souběh vozíků z veřejného zdravotního pojištění)

17.01.2016 03:32

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám věcný záměr zákona o sociálních pracovnících. Je to poměrně rozsáhlý materiál, ale doba na připomínky je poměrně krátká. Přesto považuji za důležité, abyste se s materiálem seznámili a napsali nám Vaše případné připomínky k tomuto materiálu. Vaše připomínky posílejte do pátku 22. 1. 2016, abychom je dokázali ještě zpracovat a uplatnit na MPSV ČR. Připomínky posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz. Ještě doporučuji, abyste nepřipomínkovali jednotlivé věty, ale spíše se zaměřili buď na věci, které tam podle Vašeho mínění chybí anebo na věci, které jsou podle Vašeho mínění v materiálu špatně uchopeny. 

Vážení přátelé, v příloze Vám dále posílám vysvětlující materiál, obsahující stanovisko NRZP ČR k souběhu dvou vozíků – elektrického a mechanického – hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Stanovisko zpracoval pan JUDr. Zdeněk Žižka. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist