Informace č.: 58 - 2014 (novela č. 329/2011 Sb. + připomínky NRZP ČR k 48/1997 Sb.)

13.08.2014 19:41

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a souvisejících zákonů. Bohužel, meziresortní připomínkové řízení bylo zkráceno na 5 pracovních dnů. Proto Vás prosím, abyste okamžitě, nejdéle do pátku 1. 8. 2014, sdělili svoje připomínky na moji adresu v.krasa@nrzp.cz

Prosím, abyste do návrhu zákona nenavrhovali další změny. Tento návrh zákona obsahuje pouze změnu, která umožní, aby u držitelů průkazů OZP, jejichž platnost je delší než do 31. 12. 2015, nemusely tyto osoby být nově posouzeny a průkazy by měly mít vyměněny v zásadě automaticky. 

Prosím Vás, abyste ve svých připomínkách neuváděli připomínky k dalším částem zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Na jednání s paní ministryní M. Marksovou, kterého se účastnilo několik představitelů organizací zdravotně postižených, bylo slíbeno, že organizace nebudou vznášet připomínky ki dalším ustanovením zákona, aby se nekomplikovalo přijetí tohoto zákona. 

Vážení přátelé, 

v další příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k další novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně dalších zákonů. Tyto připomínky jsme uplatnili a odeslali na Ministerstvo zdravotnictví. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist