Informace č.: 63 - 2016 (Vložení účetní uzávěrky do Rejstříku spolků)

13.07.2016 11:12

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme materiál, který popisuje způsoby zadávání listin do Sbírky listin Spolkového rejstříku, které každý spolek musí provést, pokud má nějakou ekonomickou činnost. Materiál zpracoval daňový poradce NRZP ČR a prosíme Vás, abyste se jím pokud možno řídili. 

Jen upozorňujeme, že materiál byl směrován pro organizace, jejichž sídlo je v Praze, a proto je uveden Městský soud v Praze. Každý Krajský soud vede svůj Rejstřík spolků, do kterého se registrují spolky, které mají sídlo v příslušném kraji. Spolky předávají listiny do Sbírky listin u těchto Krajských soudů. 

Věříme, že Vám tato informace pomůže k řádnému vložení listin Vašeho spolku. Je to zákonná povinnost. Do Sbírky listin musíte vložit výroční zprávu, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, dále přílohu č. 1 k DPPO a dále přílohu k účetní uzávěrce. Tyto dokumenty se předkládají vždy do 30. 6. za předcházející rok. Spolky, které musí mít auditované účetnictví, vkládají tyto listiny potvrzené auditorem. 

Uvědomujeme si, že tuto informaci posíláme na poslední chvíli, ale nic se nestane, pokud listiny vložíte později. Neměli byste s tím, ale dlouho otálet. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist