Informace č.: 82 - 2015 (jednání kolem valoriozace PnP)

09.10.2015 20:31

 

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo mimořádné jednání předsednictva NRZP ČR. Zabývalo se návrhem státního rozpočtu na rok 2016, který neobsahuje nezbytné finanční prostředky na valorizaci příspěvku na péči. V příloze Vám posílám usnesení předsednictva, ze kterého je zřejmé, že vedení NRZP ČR ještě upřednostnilo snahu o jednání. Pověřilo předsedu, aby oslovil předsedy koaličních stran k uspořádání společné schůzky, na které by měl být dohodnut postup, jak zajistit dostatek finančních prostředků v příštím roce na valorizaci příspěvku na péči. Pokud se tato schůzka neuskuteční v nejbližších 14 dnech a představitelé koalice veřejně neprohlásí, že tento problém bude vyřešen, tak NRZP ČR uspořádá demonstraci před Úřadem vlády. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní věc, o které jednáme s představiteli státu již deset měsíců, domníváme se, že nemáme již jinou volbu. Pokud selžou i jednání v nejbližších dnech, pak nám nezbývá nežli veřejně protestovat proti tomu, že občané, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, jsou až na posledním místě.  O přípravě demonstrace bychom Vás samozřejmě včas informovali. 

Vážení přátelé, velmi by nám pomohlo, kdybyste již dnes oslovovali ministry a poslance a psali jim o neudržitelné situaci v případě příspěvku na péči, a že je nutné zajistit dostatek prostředků na jeho valorizaci. V příloze Vám ještě posíláme argumentaci pro poslance a ministry, kterou můžete využít při psaní dopisu. Dokument obsahuje důležitá čísla a odůvodnění, proč je nezbytné příspěvek na péči valorizovat. Spoléháme na Vaši spolupráci. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist