Informace č.: 92 - 2017 (Nominace na 15. ročník cen MOSTY)

29.11.2017 22:44

 

Vážení přátelé,

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlásila 15. ročník cen MOSTY. 

NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašuje a uděluje ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob.

 

Za rok 2017 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích:

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

-           Zvláštní cena

 

Návrhy na ocenění se podávají do 31. 12. 2017 na předepsaném formuláři, který najdete v odkazu pod textem informace. Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií. 

Vyzýváme Vás všechny, abyste se přihlásili se svými projekty do soutěže. Můžete také přihlásit Vaše projekty nebo činy, o kterých se dozvíte. Příklady pomoci osobám se zdravotním postižením budou motivovat další obce a jednotlivce k vytváření projektů, vhodných k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Vítěz každé kategorie obdrží cenu, kterou ztvárnila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan. Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 22. března 2018 od 15 hodin v Praze v Top Hotelu Praha. Očekáváme vaše nominace na cenu MOSTY do 31. 12. 2017. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist