Nárok na sanitu

07.12.2011 17:31

doprava do zdravotnického zařízení a náhrada cestovních nákladů je i nadále blíže vymezena v § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela tohoto zákona pod č. 369/2011 Sb. již vyšla ve sbírce zákonů. V uvedeném paragrafu neproběhly žádné výraznější změny. Odst. 1 § 36 zní dle novely takto:
Hrazenou službou je přeprava pojištěnce naúzemí České republiky ke smluvnímu poskytovateli,od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytunebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytovýchsociálních služeb, mezi smluvními poskytovatelia v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, žezdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžnýmzpůsobem bez použití zdravotnické dopravníslužby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místěbydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které jevzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokudto podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytněvyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádívozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-liošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce,hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce,i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejnémrozsahu jako přepravu pojištěnce.

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist