Naše činnost podrobněji:

27.01.2011 23:25

Realita nehodovosti a řešení následků dopravních nehod v České republice od nás vyžaduje vždy vysoké nasazení, profesionalitu a pružné konání.
  • působíme jako odborný, profesionální a pravdivý zprostředkovatel mezi poškozeným klientem a pojišťovatelem(tedy pojišťovnou)
  • důraz klademe na odborné a objektivní posouzení nároků našich klientů
  • uplatňujeme adekvátní odškodnění – ve smyslu zákona(především-Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla(168/1999), Zákon o provozu na pozemních komunikacích(361/2000), vyhláška Ministerstva zdravotnictví(440/2001), dále samozřejmě Zákon o pojistné smlouvě(37/2004) a Občanský zákoník(48/1964)
  • k pojišťovnám přistupujeme důrazně ale korektně

  • dodržujeme vysoké etické principy – vůči pracovníkům, pojišťovatelům a především vůči klientům

 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist