Opel pro invalidy

27.10.2013 22:11

www.opel-handycars.cz/poradna/?gclid=CLjKwsCct7oCFcZd3godXigARQ

 

 

Podmínky nároku na průkaz OZP (nově karta sociálních systémů,
která současně slouží jako průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P)
portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz
Příspěvek na mobilitu
portal.mpsv.cz/soc/dzp/mobilita
Příspěvky na nákup kompenzačních pomůcek
(vč. příspěvku na pořízení motorového vozidla)
portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka
Zde naleznete potřebné formuláře k žádostem o sociální dávky
portal.mpsv.cz/forms

 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist