Pomoc osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách na adekvátní úrovni a včas!

27.01.2011 23:32

 

Naše ambice jsou obsluhovat všechny poškozené klienty, kteří zejména dokonale neznají svoje možnosti, neumí se bránit např. tlaku pojišťovny nebo jim nebylo adekvátně a včas vyplacené zákonem garantované odškodnění.

 

Jedná se o újmu na zdraví, smrt blízké osoby, ušlý zisk, ztížení společenského uplatnění, náklady na léčení apod. Nároky uplatňujeme až 4 roky zpětně.

 

Votum centrum odškodění


Kontakt:

Tel.:  +420 604 758 429

          +420 728 261 731

E-mail.: petr.fiser@volny.cz

              pet.fi@seznam.cz

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist