Psychosociální poradna

22.11.2014 22:01

https://www.cjesta.cz/wp-content/themes/cjesta.cz/images/logo-cjesta.png

 

 

 

 

Cěsta je staročeské slovo mající význam „uvolněné místo, umožňující po odstranění překážek vstup někam“, „pruh země sloužící k přesunu“, „trasa, směr, vytyčená trať“, „protřieti sobě cěstu, cěstu mečem proklestiti“. Charakter sdružení chápeme jako uvolněný časoprostor, umožňující po odstranění překážek vstup k růstu a rozvoji.

Cěsta vznikla jako sdružení osobností se širokým zájmem svých aktivit. Domníváme se, že je v dnešní době potřeba propojovat a spolupracovat. Cěsta je cestou učení a rozvoje. Cěsta je podpora všeho smysluplného schopného realizace.

Hlavní cestou Cěsty je podpora změny vnitřního postoje k sobě, k druhým a světu. A navíc jsme přesvědčeni, že člověk může změnit svět jen pokud změní sám sebe.  Začínat musíme vždy u sebe, a proto důraz na rozvoj sebe sama.

Mgr. Václav Matuška spolupracuje s organizacemi, poskytující sociální služby jako Fokus Písek, Latus pro rodinu Plzeň, a poskytuje psychoterapii jejich klientům (psychiatrické diagnozy a náhradní rodinná péče).

Soukromou psychoterapeutickou praxi provozuje v Praze (prostor Diabasis o.s., Boršov), v Plzni (Na Roudné) a Písku pro kohokoliv kdo potřebuje podpořit na cestě svého života či překonat krizové období.

Psychoterapeutickým zázemím jsou Gestalt terapie a  Pesso Boyden psychomotorická psychopterapie (PBSP).

Mgr. Václav Matuška je garantem a lektorem pro Mavo s r.o. Praha pro akreditované vzdělávání v sociálních službách. (Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Sebeobrana). Ve vzájemné spolupráci zajisťují v roce 2014 vzdělávání pro „tety“ z Fondu ohrožených dětí.

Mgr. Václav Matuška je garantem a lektorem akreditovaných seminářů Úvod do individuálního plánování, Prevence stresu a syndromu vyhoření, Zvládání agrese a sebeobrana (viz. Kurzy a semináře)

 

Vítejte - Ilustrační obrázek

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist