ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

24.01.2010 01:27

NOVINKY V POVINNÉ VÝBAVĚ VOZIDLA

          

 

PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA 361/2000 Sb.

 

NOVELA ZÁKONA 361/2000 Sb.

 VYHLÁŠKA 247
ze dne 12. srpna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona o silničním provozu, účinná od 1. července 2010

 

Novela zákona o silničním provozu účinná od 1.července 2010

 

Úplné znění § 22 zákona o přestupcích platné od 1.1.2009

 

NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU
HLAVNÍ ZMĚNY V ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍCH
s účinnosti od 19. ledna 2013
nove-ro.pdf (73,6 kB)

 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist