Změna vyhlášky č.182/1991 o sociálních službách

24.01.2010 15:58

 ke ztažení   na str.53  sb144-09.pdf (3 MB)

 451
VYHLÁŠKA                                                                                                           metodická přírůčka.doc (106 kB)   k vyhl.182/1991původní
ze dne 14. prosince 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového
vozidla pro občany, jejichž zdravotní postižení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u jednostopého
vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro
občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla
a 3 000 Kč u ostatních vozidel. Ustanovení § 36
odst. 4 věty druhé platí obdobně. Občanu uvedenému
ve větě první se výše příspěvku na provoz motorového
vozidla vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36
odst. 5, jestliže v roce 2010 ujede ze závažných důvodů
více než 7 000 km.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist