ZMĚNA ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1.1.2010

24.01.2010 01:16

 

ZMĚNA ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1.1.2010

04.12.2009 14:02

zákon 306/2008Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


 

 

Vzhledem k nahrazení pojmu “plný invalidní důchod” pojmem “invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně”, resp. pojmu “částečný invalidní důchod” pojmem “invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně” v zákoně o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), se v tomto smyslu upravují též příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů.

 

 

 

 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist