ZDE NÁSLEDUJE  DISKUSNÍ TÉMA VE KTERÉM BY SE MOHLI VYJÁDŘIT  TI, KTEŘÍ MAJÍ ZKUŠENOSTI Z LÉČENÝCH POBYTŮ A  JEŽ BY MOHLI BÝT POMOCNOU INFORMACÍ PRO OSTATNÍ INVALIDY,

PŘÍPADNĚ V JEDNÁNÍ S ÚŘADY NAPŘ.V ZÍSKÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK(vozíků apod.), POŘIZOVÁNÍ AUTOMOBILŮ ČI ÚPRAVY BYTU  S PŘÍSPĚVKEM DLE VYHL.182/1991 či

VYHLÁŠKY č.388/2011Sb.

Na tyto příspěvky nebudu reagovat(jen dejte odeslat).Budou sloužit jako informace pro ostatní.

                                                                                                              Děkuji      administrátor   

 

Diskusní téma: Otázky a odpovědi

Zamítnutí 3.stupně Invalidity

Jan | 27.01.2012

Chěl bych vás poprosit o radu Jak se mohu odvolat Jsem Paranoidní Schizofrenik s Dg:F20 a mám problémy s komunikací na uřadech

Re: Zamítnutí 3.stupně Invalidity

administrátor | 29.01.2012

Vážený pane z hlediska odbornosti dotazu Vám doporučuji se obrátit na poradnu Ligy invalidů
https://www.ligavozic.cz/poradna.php?akce=195&Stranka=0

V první řadě bych požádal Vašeho ošetřujícího lékaře o zpracování podrobné zprávy a přiložil veškeré zprávy dosavadní. Upozorňuji,že ohodnocení bude prováděno podle zákona č.366/2011,možno prostudovat na adrese https://info-invalidum.webnode.cz/blog/

stupeň III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
a) Mobilita:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání
a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami,
v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra
směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.
b) Orientace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat
zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat
se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.
c) Komunikace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se
a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním
obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
d) Stravování:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke
konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat
stanovený dietní režim.
e) Oblékání a obouvání:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení
a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením
v souvislosti s denním režimem.
f) Tělesná hygiena:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické
zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní
hygienu, holit se.
g) Výkon fyziologické potřeby:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat
WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
h) Péče o zdraví:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat
stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné
léky, pomůcky.
i) Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do
vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí
jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
j) Péče o domácnost:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi
v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup,
ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat
topení a udržovat pořádek.“.


otazka

robert | 28.12.2011

Dostali jsme prispevek na auto, ktere jsme si koupili,CHtel jsem se zeptat zda ho muzu pouzivat i k podnikani v doprave a zda ho muzu nahlasit i na provozovani.Dekuji

Re: otazka

administrátor | 30.12.2011

Vážený pane doporučuji se raději obrátit na právní poradnu pro invalidy https://www.ligavozic.cz/poradna.php?akce=195&Stranka=0
Z etického hlediska si myslím,že ne.S pozdravem a přání hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Zamítnutí přiznání výhod ZTP II. st.

Helena | 14.09.2011

Před deseti lety jsem onemocněla Parkinsonovou nemocí. Před 4 lety mi byl na základě žádosti přiznán průkat ZP. Před rokem mi byla provedena totální endoprotéza kyčelního kloubu. Po operaci se mi výrazně zhoršil zdravotní stav -projevy Parkinsonovy choroby.Ráno jsem imobilní, mám ztuhlé nohy, trvá to až dvě hodiny, než mi začnou účinkovat léky.Během dne mě tento stav rovněž nečekaně zaskočí.Po operaci mi přetrvávají pernamentní potíže,mám bolesti
v operované noze. Byl mi proveden RTG páteře a operovaného kloubu a zjištěny degenerativní změny v oblasti bederní páteře - pravostranný lumboischiadický syndrom s poruchou dynymiky a za operovaným kloubem došlo ke kalcifikaci a čeká mne další operační zákrok. Jsem v mnoha úkonech závislá na pomoci manžela. Žádost o přiznání výhod ZTP II.stupně mi byly zamítnuta .Neujdu pěšky více než 300m.Manžel mne musí vozit k lékaři,neunesu tašku s nákupem,mám špatnou motoriku rukou,padají mi věci - rozbíjím nádobí ..O zamítnutí ZTP II. st.mi bylo rozhodnuto na základě lékařských zpráv,ve kterých se o mých potížích nepíše, žádný posudkový lékař mne neviděl .Je to správné rozhodnutí ?

Re: Zamítnutí přiznání výhod ZTP II. st.

administrátor | 15.09.2011

Paní Heleno,
Z hlediska toho,že jsem administrátor webu,taktéž zdravotně postižený a ne zdr.odborník či právní poradce v dané tematice, mohu Vám pouze sdělit můj názor vycházející ze zkušeností svých a známých.První věc co jste v případě zamítnutí měla udělat bylo vzít poslední lékařskou zprávu(či všechny zprávy z vyšetření,které jste absolvovala a máte k dispozici) a odvolat se vůči zaslanému rozhodnutí a požádat aby jste byla k odvolacímu jednání osobně přizvána. Jestliže již minulqa 15-ti denní lhůta k odvolání máte možnost žádat o zvýšení příspěvku.Odpovídá-li Váš stav tomu jak uvádíte věřím,že máte reálnou naději uspět.Upozorňuji na to,že posudkoví lékaři hodnotí Váš zdravotní stav dle podmínek stanovených ve vyhl.182/1991 najdete např. https://info-invalidum.webnode.cz/blog a otázky,které kladou soc.pracovnice vychází ze zákona č.108/2006 Sb –dobrou formou zpracováno na úvodní straně webu v průvodci zákonem o sociálních službách.Přeji hodně úspěchů a více zdraví.
Řeknu-li to vulgárně, je třeba prodat vše a ve skutečné hloubce.V případě nejasností použijte kontaktní email.

několik poznámek k životu postiženého člověka.

Hana Lesáková | 07.05.2011

Dobrý den,

jsem těžsce zdravotně postižená ZTP a měla bych několik poznámek k životu postiženého člověka.

1. nemohu pochopit, že policisté a to jak ČR, tak městské policie se chovají konkrétně ke mně jako supi- pravidelně dojíždím na kontroly do zdr.zařízení a to na různá pracoviště ( mám na obou nohách endoprotézy, astma, tachykardii, dia a jsem onkologický pacient) do zařízení dojíždím na kontroly min 1x týdně . Protože vím, že ve zdravotnictví chybí peníze nevyužívám svého nároku na sanitní auta a jezdím na své náklady svým autem, ovšem to je trest zastavím před poliklinikou, nemocnicí a pod. a hned dostanu konkrétně v Pardubicích výhružku, že zde nesmím stát a ať zaplatím pokutu, stojím ne ani ne zn. zákaz stání a polisistům vůbec nevadí, že mám zn. O1 a jsou na mě zlí přímo jako kdybych mohla za to , že jsem nemocná , vhrožují odtahem a pod. Já bohužel mám tak omezenou docházkovou vzdálenost, že dojdu bez ukrutných bolestí pouze 30m a pak již trpím jako poraněné zvíře bolestí. Přesto mě nadávají a vyhazují ze stání, někdy musím vjet do zákazu, ale je tam dodatková tabulka dopr.obsluze atd. , ale policista mi řekne, že ještě jednou tam vjedu, tak cituji=poseru se , jak budu platit. Dále se ptám proč nemá nikdo pochopení pro invalidy a např. vybírá parkovné na veřejných místech? pokud jsem v ID a doplácím léky , platím si cesty do zdr.zař. mnoho penez nezbývá a tak se domnívám, že alespoň toto minimum by se mělo invalidům poskytnout. Dále i invalida např. potřebuje se rekreovat a natož, když mi syn zaplatí pobyt u moře a přijedu na letiště a tam také už není vyjímka pro invalidy, že za stání po dobu pobytu na dovolené nemusí platit parkovné, ono to je za týden parkovné cca 1500,-Kč a tak se ptám nedalo by se s tím něco dělat a invalidům, kteří nevysávají zdravotnictví tím, že si všudei jezdí sami a nevyužívají sanitky, aby se udělila vyjímka z placení parkovného?

Děkuji za relevantní odpověď.

Hana Lesáková držitelka ZTP

Re: několik poznámek k životu postiženého člověka.

administrátor | 08.05.2011

Myslím.že důležité je využívat výhod,které tento stát dosud umožňuje:zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Doprava a náhrada cestovních nákladů - nárok na sanitu
§ 36
-vyjímky ze Zákona o silničním provozu §67 zákona č. 361/2000 Sb.

Důchodové,sociální a zdravotní pojištění

Jana | 20.09.2010

Jsem invalida II.st.pobírám jen důchod.
Nejsem vedená na ÚP.
16.9.2010 jsem byla přijata na VŠ,SOBOTNÍ-PREZENČNÍ. studium. Chci si zvýšit kvalifikaci a tím i šanci na slušnou práci.
Zatím mi nikdo nedokázal poradit jak to bude s důchodovým, sociálním a zdravotním pojištěním.
Prosím o radu. Děkuji Jana

Re: Důchodové,sociální a zdravotní pojištění

administrátor | 26.09.2010

Vážená Jano,
nejdříve se omlouvám za pozdní reakci(byl jsem na léčení) Jelikož se jedná o odborný problém doporučuji se obrátit na právní poradnu (jeden odkaz je i v menu na tomto webu.Myslím,že nejpřesnější odpověď se dozvíte na procovním úřadě,nebo Okresní správě soc.zabezpečení.Já si myslím,že by jste měla na pracovní úřad zajít s potvrzením o návštěvě školy.

Záznamy: 21 - 30 ze 32
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>
Přidat nový příspěvek

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist