Archiv článků

Informace č.: 69 - 2016 (Postup při zvýšení PnP o 10 %)

25.07.2016 09:26
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posílám velmi důležitou informaci o tom, jak bude probíhat administrace zvýšení příspěvku na péči, která je platná od 1. srpna 2016.  Dále v informaci najdete, jak bude postupováno při posuzování nároku na příspěvek na péči u žadatelů...

Informace č.: 68 - 2016 ( Konzultace k přípravě pro ratifikaci a následnou implementaci Marrákešské smlouvy)

25.07.2016 09:24
  Vážení přátelé,  Ministerstvo kultury se na nás obrátilo se žádostí o konzultaci v rámci přípravy implementace a ratifikace Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení.  V příloze...

Informace č.: 67 - 2016 (Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné telefonní linky - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE)

25.07.2016 09:23
  Vážení přátelé, protože naše informace č. 65/2016 o tarifech O2 vzbudila Vaší velkou pozornost a někdy i nepochopení, posíláme Vám doplňující informace.  Především zdůrazňujeme, že ty nejvyšší slevy jsou poskytovány pouze dlouhodobým klientům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P nebo...

Informace č.: 65 - 2016 (Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné telefonní linky)

13.07.2016 11:17
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posíláme vysvětlení k modernizaci tarifů pevných telefonních linek u O2 v souvislosti s přechodem původních klientů, držitelů průkazů ZTP, ZTP/P na nový tarif „Volání Svět“, kterou vypracovalo naše legislativní oddělení, konkrétně pan...

Informace č.: 66 - 2016 (Dotazník o přeshraniční zdravotní péči + zadávání listin do Sbírky listin)

13.07.2016 11:15
  Vážení přátelé,  prosíme Vás o vyplnění online dotazníku týkajícího se o přeshraniční zdravotní péče, který naleznete na webové stránce: https://www.surveymonkey.com/r/PreshranicniZdravotniPece. Tento dotazník vznikl společným úsilím Mezinárodní Federace SBH (IF), Evropského fóra osob...

Informace č.: 64 - 2016 (vyjádření MPSV ČR k Prohlášení delegátů RS NRZP ČR)

13.07.2016 11:13
  Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k Prohlášení delegátů XVII. Republikového shromáždění NRZP ČR k přípravě novely zákona o sociálních službách. Prohlášení bylo schváleno dne 31. 5. 2016 na Republikovém shromáždění NRZP...

Informace č.: 65 - 2016 (Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné telefonní linky)

13.07.2016 11:13
  Vážení přátelé,  v příloze Vám posíláme vysvětlení k modernizaci tarifů pevných telefonních linek u O2 v souvislosti s přechodem původních klientů, držitelů průkazů ZTP, ZTP/P na nový tarif „Volání Svět“, kterou vypracovalo naše legislativní oddělení, konkrétně pan...

Informace č.: 63 - 2016 (Vložení účetní uzávěrky do Rejstříku spolků)

13.07.2016 11:12
  Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme materiál, který popisuje způsoby zadávání listin do Sbírky listin Spolkového rejstříku, které každý spolek musí provést, pokud má nějakou ekonomickou činnost. Materiál zpracoval daňový poradce NRZP ČR a prosíme Vás, abyste se jím pokud možno...

Informace č.: 62 - 2016 (Národní strategie rozvoje sociálních služeb)

13.07.2016 11:11
  Vážení přátelé, v příloze Vám posílám Národní strategii rozvoje sociálních služeb do roku 2025, která byla Vládou ČR schválena 21. 3. 2016. Materiál je již po zapracování připomínek. NRZP ČR pracovala ve skupině, která se zabývala přípravou strategie v oblasti financování...

Informace č.: 61 - 2016 (byty zvláštního určení)

13.07.2016 11:10
Vážení přátelé, ve čtvrtek 23. 6. 2016 se uskutečnilo avízované jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, které hlasovalo o našem pozměňovacím návrhu, který se týkal bytů zvláštního určení (bezbariérových bytů). Jak jsme již informovali, úprava v občanském zákoníku, která...
Záznamy: 211 - 220 ze 587
<< 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist